Priser


  • Kr 850 pr time. - Første besøg ca. 1 1/2 time
  • Afbud senest 24 timer før
  • Du skal være udredt for din smerte hos egen læge/på sygehus
  • Inden første besøg skal du udfylde et spørgeskema så jeg kan planlægge forløbet

Det vil være individuelt hvor mange behandlinger du har brug for, inden dit problem er løst.
Det afhænger af din modtagelighed for hypnose og hvor flittigt du træner selvhypnose.
Den første gang vil vi bruge lidt tid på at snakke om dit problem og dine ønsker/mål.